Actievoorwaaren

Deelname actie
 • Deelname aan acties is kosteloos
 • Deelname vindt plaats wanneer je op het social media kanaal van Camping Vinkenhof hebt gereageerd onder het bericht van de actie en de pagina volgt
 • Eenmalige deelname per persoon
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post
 • Camping Vinkenhof mag op elk moment de voorwaarden van acties veranderen of de acties stoppen zonder hiervoor een reden te geven
 • Instagram en/of Facebook zijn op geen enkele wijze betrokken bij de actie en deze wordt niet gesponsord, aanbevolen of waargenomen door Instagram
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepaassing
Winnaar
 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze
 • De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop actie heeft plaatsgevonden
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Camping Vinkenhof is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag
 • Het gewonnen weekend (twee nachten) dient altijd met wederzijds goedvinden te worden gepland. De voorstellen van Camping Vinkenhof zijn hierin leidend.